Skip to main content

CATARACT

Categorie: Category

Cataract, wat soms “het groeien van een vliesje over het oog” of “staar” genoemd wordt, is in feite het troebel worden van de ooglens met als gevolg vermindering in gezichtsscherpte, een grauwer kleurenzien en wazig zicht. De lens is in normale omstandigheden glashelder doch door veranderingen in de structuur vermindert de helderheid en ontstaat mistig, wazig zicht. In bepaalde vormen van cataract is dit meer uitgesproken in fel zonlicht. In de beginstadia kan cataract soms verholpen worden met een bril of kan men dit ervaren als “beter” zicht bij aflaten van de bril. De diagnose zal via een degelijk oogonderzoek gemakkelijk gesteld worden, waarbij tevens andere mogelijke oorzaken zullen uitgesloten worden.

Enkel via een heelkundige ingreep kan de toestand verholpen worden. lndien cataract niet geopereerd wordt, zal geleidelijk het zicht verder verminderen, zelfs met mogelijke blindheid tot gevolg. Bij de chirurgische techniek, die in het algemeen zeer goede resultaten geeft, wordt de vertroebelde lens verwijderd, waarna een kunstlens in de kapselzak wordt gebracht om het zicht te herstellen.

Cataract onstaat bij de meeste mensen door ouderdom. In zeldzame gevallen kan lensvertroebeling aanwezig zijn vanaf de geboorte, na verwondingen aan het oog, bij inname van bepaalde medicatie (bv. Cortisonen), bij suikerziekte of bij de ziekte van Steinert.

Voor de operatie
Voor de operatie zal via een meting van de kromming van het hoornvlies en de ooglengte de sterkte van de kunstlens, die tijdens de operatie wordt ingebracht, bepaald worden. Het oog wordt in kaart gebracht om astigmatisme en eventuele nood voor astigmate kunstlenzen na te gaan.

Tijdens de operatie

Verdoving
De ingreep wordt in AZ Klina bijna altijd onder lokale verdoving uitgevoerd. De ingreep duurt ongeveer 10 à 20 minuten.

Chirurgie
De chirurgische techniek, die momenteel in AZ Klina wordt toegepast bestaat hierin dat de lens verwijderd wordt via een kleine insnede van +/- 3 mm waardoor het mogelijk is de lens op te zuigen (= phaco-emulsificatie). Hierna wordt een plooibare (silicone) kunstlens in het lenszakje geplaatst. Door deze kleine insnede is het mogelijk te werken zonder plaatsen van draadjes omdat de wonde zichzelf afsluit. Dit geeft een snelle recuperatie van het zicht op enkele dagen of zelfs de dag na de ingreep. Uw oogarts geeft u graag uitleg over de activiteiten die u best niet kunt uitvoeren.

Nastaar of vertroebeling van het achterste lenskapsel ontstaat bij iedereen maanden tot jaren na de operatie. Hierdoor ontstaat opnieuw een wazig zicht of “secundair cataract”. Een Yag laserbehandeling is dan geïndiceerd.

Download de brochure van cataractoperatie.

Leave a Reply